Tên sản phẩm: LIFEBOUY xà bông cục 90g bảo vệ vượt trội
Mô tả: