Tên sản phẩm: LIFEBOUY xà bông cục 90g chăm sóc da
Mô tả: