Tên sản phẩm: LIFEBUOY SỮA TẮM CHĂM SÓC DA 250G
Mô tả: