Tên sản phẩm: LIFEBUOY SỮA TẮM CHĂM SÓC DA 850G
Mô tả: